ใบสมัครเรียนหลักสูตรอาชีพเบื้องต้น

ใบสมัครเรียนหลักสูตรอาชีพเบื้องต้น
ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการและรับรองหลักสูตร
โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย
เลขที่ 81 หมู่ 8 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 โทร. 044-070595, 0892863722

สนใจดาวโหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี้ word  PDF