บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Roles of Buddhist monk on Environment Cultural Heritage Conservation at Tambon Putsa Ampur Muang Nakhon Ratchasima Province สุชาติ พิมพ์พันธ์

รายงานการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2550 พ.ศ. 2554

01

ดาวโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี้