ติดต่อเรา

      ติดต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ที่ อาคาร 36 ชั้น 6 ห้อง 36.06.05 และ ห้อง 36.06.04 โทรศัพท์ 044009009 ต่อ 3662
เว็บไซต์ http://www.buddhiststudies-nrru.net
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/BuddhistStudiesKorat

แผนที่ในเว็บลองดูแมพคลิ๊กที่นี้