เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏนครราชสีมา
มทส 
จุฬาฯ 
มจร
มมร
ธรรมศาสตร์
มหิดล
มข
มน
มช
มอ
มทส
เกษตรศาสตร์
ศิลปากร
ม.บูรพา

วัด
วัดคลองตาลอง
วัดสนามใน
วัดป่าสุคะโต
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
พระไพศาล วิสาโล
วัดนาครินทร์

ภาษา
บาลีศึกษา 
ระบบค้นศัพท์บาลี
ไทย-สันสคริปท์
บาลีคลีนิค
ห้องเรียนบาลี
ภาษาสันสกฤตง่ายนิดเดียว

 

โรงเรียน
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน
โรงเรียนบ้านปอพราน 
โรงเรียนชมุชนดอนไพล
โรงเรียนบ้านโกรกลึก 
โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย
ศน. สุวิทย์ บั้งเงิน

การศึกษาและปฏิบัติตามแนวพระพุทธศาสนา
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
alittlebuddha

หน้าเพจที่น่าสนใจ
นิรุตฺติวาที
บาลีภาษาน่ารู้
สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย-สันสคริปท์
บาลี สันสกฤต ฮินดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศูนย์ศึกษาพุทธปรัชญา
สื่อการสอนพระพุทธศาสนา

เว็บไซต์ด้านพุทธศาสนาและทั่วไป
ศูนย์ศึกษาพุทธปรัชญา มหาจุฬา
ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ
โจโฉ เสียงธรรม