ภาพกิจกรรมปี 2561

610103 พิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรม ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์  คืนแรก
610104 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ คืนที่สอง
610105 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ คืนสุดท้าย
610106 พิธีฌาปนกิจศพ ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ ณ เมรุวัดสุทธจินดา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
610106 รายนามเจ้าภาพวางพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยแด่ ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ 
610107 พิธีเก็บอัฐิและลอยอังคาร ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อดีตอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
610126 ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 1/2561
610614 ประชุมกรรมการประจำหลักสูตร
610706 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561
610713 รับน้องสร้างสรรค์