หลักสูตร TLLM ครูสอนพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

หลักสูตร

Download (PDF, Unknown)

ไฟล์ประกอบการอบรม

Download (PDF, Unknown)

แบบสรุปผลการดำเนินการสอน  ไฟล์เวิร์ด  ไฟล์พีดีเอฟ

ใบลงทะเบียนผู้เข้าอบรม ดาวโหลดคลิ๊กที่นี้ 

ภาพกิจกรรมวันที่หนึ่ง คลิ๊กที่นี้
ภาพกิจกรรมวันที่สอง คลิ๊กที่นี้
วิดีโอบรรยายทั้ง ๒ วัน  EP01    EP02   EP03   EP04