สถิติจำนวนวัดทั่วประเทศไทย

สถิติจำนวนวัดทั่วประเทศไทย ปี ๒๕๖๐

Download (PDF, Unknown)

บัญชีรายชื่อวัดทั่วประเทศประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ โดย ฝ่ายศาสนสถานและควบคุมทะเบียนวัด  กองพุทธศาสนสถาน  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

Download (PDF, Unknown)

สถิติจำนวนวัดทั่วประเทศไทย ปี ๒๕๖๔

 

บัญชีรายชื่อวัดทั่วประเทศประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ จากเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

Download (PDF, Unknown)