ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ

ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ที่ ศธ 0202.6/1196 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

1196 ลว.18 ก.ย.58 มรภ.นครราชสีมา-20151028-113432

อ้างอิงจาก เว็บ ก.ค.ศ.