สถิตินักศึกษา

สถิติจํานวนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – ปัจจุบัน

📌📌📌 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – ปัจจุบัน ระยะเวลา 11 ปี
.
💾เปิดรับนักศึกษามาแล้ว 11 รุ่น มีผู้ที่ยืนยันเข้ามาเรียนในระบบ จำนวน 377 คน
แบ่งเป็นชาย 101 คน หญิง 276 คน ทำเนียบนักศึกษารุ่นแรก – ปัจจุบัน คลิ๊กที่นี้
.
💾ปัจจุบันมีนักศึกษาในระบบที่กำลังศึกษาอยู่ปี 1 – 5 จำนวน 106 คน
แบ่งเป็นชาย 24 คน หญิง 82 คน
.
💾จบการศึกษาไปแล้ว 6 รุ่น จำนวน 196 คน
แบ่งเป็นชาย 56 คน หญิง 140 คน ทำเนียบศิษย์เก่าคลิ๊กที่นี้
.
✅บรรจุเป็นข้าราชการครู จำนวน 36 คน  ศิษย์เก่าที่ได้บรรจุแล้วคลิ๊กที่นี้
✅บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 2 นาย
✅บรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 คน
🙏อุปสมบทเป็นพระภิกษุ จำนวน 1 รูป
🔎พนักงานราชการยังไม่ได้สำรวจ
🔎ครูอัตราจ้าง-ครูธุรการยังไม่ได้สำรวจ
🔎ทำงานเอกชนยังไม่ได้สำรวจ
🔎ทำธุรกิจของตัวเองยังไม่ได้สำรวจ
🔎อื่น ๆ ….ยังไม่ได้สำรวจ
☘️☘️☘️ ทุกคนสำเร็จ…แต่ว่าจะสำเร็จในมุมมองของใครเท่านั้น!!!
☘️☘️☘️ เราไม่ได้แข่งกับใคร แต่เราแข่งกับตัวเราเอง…
🙏🙏🙏อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ “ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน”