บริการวิชาการออนไลน์

บริการวิชาการออนไลน์

หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  1.  หลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
  2. संस्कृतव्याकरणम् 1
  3. วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

หมายเหตุ  ทุกหลักสูตรถ้าทำแบบประเมินผ่านตามเกณฑ์มีเกียรติบัตรออนไลน์ให้ทันที

Meet auto admit & background

โดนแฮก!!! เฟส เปลี่ยนเมล เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนรหัสเฟซบุ๊ก แก้เองได้

10 อันดับเฟซบุ๊กของพระสงฆ์ที่มีคนกดไลก์และกดติดตามจำนวนมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยในขณะนี้