ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รับทุนบาลีศึกษาจากวัดสะแก (พระอารามหลวง) ประจำปี ๒๕๖๒


ตามที่วัดสะแก (พระอารามหลวง) ได้จัดงานกิจกรรมวันบุพการี ประจำปี ๒๕๖๒ในวันศุกร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น โดยกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแสดงออกถึงการกตัญญูรู้คุณและเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของบูรพาจารย์ในอดีต นอกจากนั้นยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรและนักศึกษาในระดับต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยในส่วนหนึ่งนั้นคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่านบาลีศึกษาใน บาลีศึกษา ประโยค ๓ และ ระดับประโยค ๑-๒ นั้นได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวด้วยจำนวน ๒ ทุน อันประกอบไปด้วย
๑. นายชินวัชร นิลเนตร บศ.๓
๒. นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน บศ.๑-๒
โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระโสภณปริยัติวิธาน เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดสะแก (พระอารามหลวง) เป็นผู้มอบทุนให้กับพระภิกษุสามเณรและนักศึกษาในระดับต่างๆ ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้ด้วย

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *