คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มมร ศาลายา นครปฐม


คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้เข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษา ครั้งที่ ๒ : ตะวันตกพบตะวันออก โดยกิจกรรมดังกล่าว  นายมานิตย์ อรรคชาติ นายชินวัชร นิลเนตร นายโยธิน มาหา และนายบัญญัติ อนนท์จารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้นำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว ในวันอังคาร ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม โดยพิธีเปิดได้รับความเมตตาจากพระศากยวงศ์วิสุทธิ์, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษา ครั้งที่ ๒ ณ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ นักวิชาการจากที่ต่า่ง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *