หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดสัมมนาครั้งที่ 2 ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2562 ครั้งที่ 2


เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้จัดสัมมนา ครั้งที่ 2 ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  ณ อาคาร 36 ห้อง 36.02.05 ซึ่งภาคเช้าเป็นการสัมมนารวมจัดโดยฝ่ายฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ส่วนในภาคบ่ายจัดโดยสาขาวิชา ซึ่งมีคณาจารย์ในหลักสูตรและนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกสอนของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีการกำหนดหัวข้อในการสัมมนาเป็น 4 ประเด็นก็คือ
1. วิจัยในชั้นเรียน / ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ มีแนวทางในการทำวิจัยอย่างไร
2. แผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดการเรียนรู้สามารถทำได้ตามที่วางแผนหรือไม่อย่างไร หากทำไม่ทันมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
3. หลักสูตร / หลักสูตรของโรงเรียนอิงหลักสูตรแกนกลางมากน้อยเพียงใด และเราได้ศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างไร และสามารถนำมาปรับใช้ในรายวิชาที่เราสอนอย่างไร
4. เนื้อหาวิชาที่สอนหรือที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา” / เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด หากไม่ตรงกับที่เราเคยเรียนเรามีแนวทางในการบริหารจัดการรายวิชาที่เรารับผิดชอบอย่างไร
ซึ่งนักศึกษาได้เสนอปัญหาที่ไปพบเจอและแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไป  โดยมีประเด็นที่นักศึกษาเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไป โดยมีการสรุปเนื้อหาของนักศึกษามาก่อนสัมมนาแล้ว
ก่อนที่จะมาสัมมนาอีกครั้งในวันนี้ ซึ่งนอกจากนักศึกษาฝึกสอนจะได้มาสัมมนาแล้ว ยังมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมและสัมมนาในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ก่อนที่จสรุปและปิดสัมมนาในที่สุด

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *