ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ


สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว และมีการนับคะแนนอย่างเปิดเผยหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนทันที สรุปคะแนนได้ดังต่อไปนี้คือ

หมายเลข 1 อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี  ได้ 135 คะแนน  (ได้รับการเลือกตั้ง)
หมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล ได้ 65 คะแนน
หมายเลข 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร เปลื้องกลาง ได้ 172 คะแนน (ได้รับการเลือกตั้ง)
หมายเลข 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ ได้ 80 คะแนน
หมายเลข 5 อาจารย์ ดร.ทิวากรณ์ ราชูธร ได้ 88 คะแนน
หมายเลข 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล เจริญจิตต์ ได้ 88 คะแนน
สรุปคือหมายเลข 3 และ หมายเลข 1 ได้การเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์ของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำดังกล่าวด้วยความยินดียิ่ง

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *