เชิญร่วมประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี 2563 หัวข้อ “พุทธัง สรณัง คัจฉามิ”


สำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนดจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี 2563 หัวข้อ “พุทธัง สรณัง คัจฉามิ” เพื่อปลูกฝังให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ได้เข้าใจและรู้จักนำคำสอนต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยกล่อมเกลาและพัฒนาการให้รู้จักผิดชอบชั่วดี และประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในทำนองคลองธรรม ไม่ประพฤติตนเป็นปัญหาต่อ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ เพื่อน และสังคม ทั้งยังปลูกฝังค่านิยมที่ดีและถูกต้องแก่เด็กซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้าให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล 5,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ  สนใจส่งเรื่องเข้าประกวดได้คนละ 1 สำนวน โดยส่งต้นฉบับจำนวน 5 ชุดพร้อมแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ที่กองศิลปกรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทรศัพท์ 0-2356-0466-70 ในวันและเวลาราชการ

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *