คณาจารย์จากสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพุธ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา การวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ บ่งบอกถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์ ที่มีความละเอียดอ่อนทางจิตใจ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์และคณาจารย์คณะร่วมผลิต และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดพานไหว้ครู ประเภท สวยงาม
ในกิจกรรมดังกล่าว มีคณาจารย์จากสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒ คน คือ นายมานิตย์ อรรคชาติ และนายชินวัชร นิลเนตร เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาในการวันไหว้ครูของคณะครุศาสตร์ดังกล่าว

ขอบคุณภาพถ่ายจากกล้องคณะครุศาสตร์

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *