คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายละเอียดวิชา (มคอ.3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายละเอียดวิชา (มคอ.3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ปรับปรุง พ.ศ.2561) ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผู้สอนได้เรียนรู้และสร้างกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำ มคอ.3  เพื่อกรอกลงระบบสารสนเทศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งในรายวิชาศึกษาทั่วไปนั้นกำลังจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยในส่วนคณาจารย์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 4 คนได้แก่ นายมานิตย์ อรรคชาติ นายโยธิน มาหา นายวุฒิไกร ไชยมาลี และนายชินวัชร นิลเนตร เพื่อร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายละเอียดวิชา (มคอ.3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังกล่าวด้วย

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *