มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ภายใต้ชื่อ NRRU Spark ณ เพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์


เมื่อวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ภายใต้ชื่อ NRRU Spark ให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่รอบด้าน ทั้งทักษะการใช้ชีวิตที่ดี ทักษะการทำงาน ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะด้านเทคโนโลยี ในการนี้ได้ทางคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จำนวน 3 คน คือ นายมานิตย์ อรรคชาติ นายโยธิน มาหา และนายชินวัชร นิลเนตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อการอบรมด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Clip VDO on Youtube การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Interactive eBooks และการใช้โมบายแอปพลิเคชั่น Mobile Application ซึ่งในแต่ละหัวข้อ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม ได้นำแนวคิดและวิธีการพัฒนาสู่ในรูปแบบสมัยใหม่ ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับ LMS ของบริษัท total learner’success จากประเทศสิงคโปร์มาเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างการเรียนรู้ชั้นเรียนทั้งบนระบบออนไลน์และและห้องเรียนปกติ

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *