แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับโล่รางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 “ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับโล่รางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง จำนวน 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง 2. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก 3. นางสาวศศิธร จรสายออ และ 4.นายปริญญา ปิณะโต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 “ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ตามที่คณะครุศาสตร์ ได้จัดงานวันวิชาการ ประจำปี 2562 “ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”  โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงานดังกล่าว และ ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณะบดีคณะครุศาสตร์  ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว โดยในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้งานวันวิชาการ ประจำปี 2562 “ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ได้จัดขึ้นในวันที่  17 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 31  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยหลังจากพิธีเปิดแล้วได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ โดยท่านอธิการบดีเป็นผู้มอบ ในส่วนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับโล่รางวัลจำนวน 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 2. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 3. นางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4.นายปริญญา ปิณะโต นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้เข้ารับรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย จากการได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติบัตรความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี 2562
ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาทั้ง 4 คน คือ 1. นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง 2. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก 3. นางสาวศศิธร จรสายออ และ 4.นายปริญญา ปิณะโต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง  ดังกล่าวด้วยความยินดียิ่ง

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *