นางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้ารับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษย์ฯ ปี 62


ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 “เฉลิมวชิราราช มนุษยศาสตร์วิชา พัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 1- 2 สิงหาคม 2562 ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดงานวันวิชาการ ประจำปี 2562 ″เฉลิมวชิราราช มนุษยศาสตร์วิชา พัฒนาท้องถิ่น” ดำเนินงานโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงานดังกล่าว และ ผศ.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว โดยในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้งานวันวิชาการ ประจำปี 2562″เเฉลิมวชิราราช มนุษยศาสตร์วิชา พัฒนาท้องถิ่น”ในระหว่างวันที่  1- 2 สิงหาคม 2562 ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยหลังจากพิธีเปิดแล้วได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่สร้างคุณูปการให้กับคณะและมหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ โดยท่านอธิการบดีเป็นผู้มอบ ในส่วนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัล คือ นางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้เข้ารับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย ดังกล่าว

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *