ผลการแข่งขันตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดแข่งขันตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 “เฉลิมวชิราราช มนุษยศาสตร์วิชา พัฒนาท้องถิ่น” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียน 36.03.09 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ร่วมอย่างมากมาย ในส่วนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับมัธยมต้น และ ระดับมัธยมปลาย โดยใช้การตอบปัญหาผ่าน Applications Quizizz  ซึ่งมีผลการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ระดับมัธยมต้น
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงภัทราพรรณ วีระมณี และ เด็กชายสาธุ เกรียงอุดม จากโรงเรียนตะวันชัยวิทยา โดยมีนางสาวพุธฐิพร ดังใหม่ เป็นครูผู้ฝึกสอน
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สามเณรนันทวุฒิ ระยะ และ สามเณรศิริวัฒน์ ศรีวงษ์ จากสำนักศาสนศึกษาวัดสะแก โดยมีพระมหาเมธี อริยรํสี เป็นครูผู้ฝึกสอน
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ฐิติรัตน์ สร้อยสิงห์ และ ด.ช.ภัทรวุฒิ สร้อยเสน จากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต โดยมีนางสาวดวงใจ เยื่องกลาง เป็นครูผู้ฝึกสอน
4. รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงพีรียา หว่ากลาง และ เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีมันตะ จากโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โดยมีนางจีรนันท์ บุญประจำ เป็นครูผู้ฝึกสอน
5. รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ช.ภานุวัฒน์ จุลจังหรีด และ ด.ช.ธนโชติ ขุนงิ้ว จากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต โดยมีนางศิวากร เปลี่ยนกระโทก เป็นครูผู้ฝึกสอน
6. รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายอรรถพร ผลฤทธิ์ และ เด็กชายศุภกร โชติกลาง จากโรงเรียนลำปลายมาศ โดยมีนายณัฐกุล ชอบใจ และ นางสาวลัคณา ทองศรี เป็นครูผู้ฝึกสอน
7. รางวัลชมเชย ได้แก่ สามเณรจุมพล แต้วกลาง และสามเณรศิวกร คูณขุนทด จากสำนักศาสนศึกษาวัดสะแก โดยมีพระมหาเมธี อริยรํสี เป็นครูผู้ฝึกสอน

ระดับมัธยมปลาย
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกัลยา คงน้ำ และ นางสาวมนัสนันท์ แสนสุข จากโรงเรียนชุมพวงศึกษา โดยมีนางสาวแม้นมาศ เก่าพิมาย เป็นครูผู้ฝึกสอน
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สามเณรทักษิณ เข็มมี และ สามเณรสหัสวรรษ แสงสารวัตร จากสำนักศาสนศึกษาวัดสะแก โดยมีพระมหาเมธี อริยรํสี เป็นครูผู้ฝึกสอน
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สามเณรธนวัฒน์ จัดนอก และ สามเณรธนบูรณ์ ชุนสิทธิ์ จากสำนักศาสนศึกษาวัดสะแก โดยมีพระมหาเมธี อริยรํสี เป็นครูผู้ฝึกสอน
4. รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวธัญญาดา เทียมวงศ์ และ นางสาวศิระดา พุทไธสง จากโรงเรียนลำปลายมาศ โดยมีนายณัฐกุล ชอบใจ และ นางสาวลัคณา ทองศรี เป็นครูผู้ฝึกสอน
5. รางวัลชมเชย ได้แก่ นายอภิวัฒน์ ขัตตะรักษา และ น.ส. จตุรพร วงศ์กีรติจินดา จากโรงเรียนบุญวัฒนา โดยมีนางอังคณา ออนโคกสูง เป็นครูผู้ฝึกสอน
6. รางวัลชมเชย ได้แก่ น.ส.ณัฐวรรณ ถ้ำสุทะ และ นายอิทธิพล ผดุงตาล จากโรงเรียนบุญวัฒนา โดยมีนางอังคณา ออนโคกสูง เป็นครูผู้ฝึกสอน
7. รางวัลชมเชย ได้แก่ นายธีรศักดิ์ แยกโคกสูง และนายกาญชาย พันแดง จากโรงเรียนขามทะเลสอ โดยมีนางสาวกษมาภา รัตนโภชน์ เป็นครูผู้ฝึกสอน
ซึ่งหลังจากการสอบเสร็จแล้วได้มีการมอบรางวัลต่าง ๆ ในเวทีกลาง โดยมีอาจารย์วนัด อ่างสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะเลิศในระดับต่าง ๆ ก่อนแยกย้ายเดินทางกลับ
ท่านสามารถดาวโหลดหรือชมภาพกิจกรรมได้โดยคลิ๊กที่นี้

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *