แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 จำนวน 3 ทุน


ตามที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันพุธ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ที่ผ่านมา ซึ่งทางพุทธสมาคมฯ  โดยทางพุทธสมาคมฯ มีทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งจะต้องได้เกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมฯ ด้วยประการหนึ่ง
ซึ่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาได้มีประกาศรายชื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 โดยทุนในระดับอุดมศึกษานั้นนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3 ทุน ซึ่งประกอบไปด้วย    1. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก 2. นางสาวศศิธร จรสายออ และ 3.นายปริญญา ปิณะโต  โดยกำหนดมอบวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 มา ณ โอกาสนี้ด้วย

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *