คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลหนองพลวง ณ วัดโคกพระ อ.จักราช จ.นครราชสีมา


เมื่อวันที่ 20 – 21  มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลหนองพลวง ประจำปี 2562 ณ วัดโคกพระ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรประกอบไปด้วย อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี อาจารย์โยธิน มาหา อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร อาจารย์โสฬส ประสิทธิ์นอก พร้อมด้วยนักศึกษาอีกจำนวน 11 คน ประกอบไปด้วยนายสิทธิชัย ทวีโคตร นายพลวัต สุริรัมย์
นายวัชรพงษ์ ทองทา นายเจนณรงค์ เหงาจุ๊  นายฉัตรชาย แสงไธสง  นางสาวกรรณิการ์ ชนะค้า นางสาวบุษยา พิมพ์ทอง นางสาวปณิตา พุ่มจันทร์ นางสาวศศิธร จรสายออ นางสาวอมลวรรณ แวงโสม  นางสาวบุษราภรณ์ ใจเย็น  โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและโรงเรียนในเขตบริการของ อบต.หนองพลวงทั้ง 4 โรงเรียน ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลหนองพลวง ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง จำนวน 4 โรงเรียนประมาณ 309 คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันตลอดทั้ง 2 วันในการจัดกิจกรรม ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กทีนี้

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *