ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี)


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562 โดยในส่วนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตร 4 ปีนั้นมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทั้งหมด 6 คน ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งที่ http://entrance.nrru.ac.th สถานที่รายงานตัว หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ในวันที่ 20  มิถุนายน 2562 นี้ เวลา 09.00 -12.00 น.

เอกสารในการรายงานตัว
1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ชุด
ติดรูปสวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร
(พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ www.entrance.nrru.ac.th)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมตัวจริง) 3 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียน (พร้อมตัวจริง) 3 ฉบับ
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5. ใบรับรองความเป็นครู (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 1 ฉบับ (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ www.entrance.nrru.ac.th เมนูรายงานตัวเป็นนักศึกษา)
6. ใบรายงานผลการเรียน (พร้อมตัวจริง) 3 ฉบับ

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *