กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2562


กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2562  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  โดยกำหนดจัดสัมมนา ณ อาคาร 36 ห้อง 36.02.05 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา08.30 น. เป็นต้นไป เพื่อนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกสอนของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในรุ่นที่ 4 โดยกำหนดหัวข้อในการสัมมนาคือ
1. การปรับตัวสำหรับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2. ปัญหาและอุปสรรคของการฝึกสอน
3.วิธีการและแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคนั้น ๆ
4.อื่นๆ ที่อยากนำเสนอ
โดยให้นักศึกษาทุกคนเขียนหัวข้อทั้ง 3 หัวข้อแรก ส่วนข้อที่ 4 ไม่บังคับ แล้วส่งทางเมล์ manit.a@nrru.ac.th ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เพื่อจะได้ประมวลผลและสรุปภาพรวมและพูดคุยในการสัมมนาวันที่ 8 ก.ค. 62 ต่อไป

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *