กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ หันหน้าฟังธรรม ชำระจิตใจ เพิ่มกำไรชีวิต ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 19 มิถุุนายน 2562 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง 36.06.11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นมา
โดยมีพระมหาอภินันท์ เมธีวํโส ป.ธ. ๓ เลขานุการเจ้าคณะตำบลสูงเนิน วัดญาณโศภิตวนาราม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาเป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมเข้าเข้ามาใช้ในระดับอุดมศึกษา โดยมีคณาจารย์หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เป็นผู้คอยดูแลกิจกรรมดังให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม โดยมีนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ คือ
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 1
กิจกรรมดังกล่าวนับได้ว่าเป็นการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยมีการไหว้พระ รับศีล และฟังการบรรยายหลักธรรมในระดับอุดมศึกษา โดยพระมหาอภินันท์ เมธีวํโส ป.ธ. ๓ เลขานุการเจ้าคณะตำบลสูงเนินเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นถือว่าได้เป็นการรับน้องที่สร้างสรรค์ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นใหม่ที่จะมักจะมีภาพหรือข่าวไปในแง่ที่ไม่ดีออกสื่อในช่วงรับน้องใหม่ในช่วงนี้

 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *