ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562 โดยในส่วนของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้นมีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทั้งหมด 7 คน โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 มิ.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งที่ http://entrance.nrru.ac.th

เอกสารที่ใช้ในการยืนยันสิทธิ์ (โปรดเรียงเอกสารตามลำดับ)
1. ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 1 ฉบับ (Download File)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา) 1 ฉบับ
3. ใบรายงานผลการเรียน (พร้อมรับรองสำเนา) 1 ฉบับ

หมายเหตุ
1. ผู้ที่มีรายชื่อสวมชุดนักเรียน / นักศึกษาสถาบันเดิม
2. โปรดตรวจสอบรายชื่อ / หลักสูตร / สาขาวิชา และจำรหัสประจำตัวจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
3. โปรดมาก่อนเวลาเพื่อตรวจสอบข้อมูล/ ประกาศ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *