นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติบัตรความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๒ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศใทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


เมื่อวันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติบัตรความประพฤติดี แก่นัก เรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศใทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรับรางวัลความประพฤติดี  จำนวน ๔ คน ซึ่งประกอบไปด้วย  ๑. นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง ๒. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก ๓. นางสาวศศิธร จรสายออ และ ๔.นายปริญญา ปิณะโต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยในภาคเช้ามีการลงทะเบียน และตรวจสอบรายชื่อ จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้เข้ารับเกียรติบัตรพร้อมกัน ณ ศาลาอบรมสงฆ์ เพื่อซักซ้อมการเข้าวับรางวัล ต่อด้วยการชมวิดิทัศน์แนะนำพุทธสมาคมแห่งประเทศใทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วงเวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นพักรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นในภาคบ่ายผู้เข้ารับเกียรติบัตรพร้อมกัน ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร ร่วมรับฟังการแสดงปาฐกถาธรรม โดยพระเทพวิสุทธิดิลก รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร เวลา ๑๔.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เปิดกรวยดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบรมฉายาสักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ต่อจากนั้นพิธีกรนำไหว้พระสวดมนต์ และประธานในพิธีเข้านั่งประจำเก้าอี้ประธานพิธี ลำดับต่อมานายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงาน และมอบของที่ระลึกแด่ประธานในพิธี ถัดมาท่านพลตำรวจตรีวัสพล จัยสิน เลขาธิการฯ เบิกตัวผู้มีอุปการคุณเข้ารับของที่ระลึก ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ  ลำดับต่อมาพิธีกรขานชื่อผู้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพถุติดีจากประธานในพิธี เสร็จแล้วประธานในพิธีให้โอวาท  โดยมีผู้แทนผู้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีนำกล่าวคำปฏิญาณตน ท้ายที่สุดพิธีกรนำกล่าวคำแผ่เมตตา ที่ประชุมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอบคุณคณาจารย์ที่ได้นำส่งนักศึกษาเข้ารับรางวัลดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี อาจารย์โยธิน มาหา และอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร
ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง ๔ คนที่ได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรับรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ด้วยความยินดียิ่ง

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *