กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2561


กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2561 โดยมีพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร ดร. ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ อาจารย์เมธี กีรติอุไร  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกรรมการ และอาจารย์ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกรรมการและเลขานุการ   ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง 36.07.10

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *