การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเภทโควต้าเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562


การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเภทโควต้าเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 19 เมษายน 2562 ณ หอประชุม 70 ปี โดยมีอาจารย์ ดร.สมเกียรติ ทานอก จากคณะครุศาสตร์ และอาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์ จากสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา การคัดเลือกประเภทโควต้าเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th  ภายในวันที่ 24 เมษายน 2562

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *