คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะมนุษย์ฯ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2562


วันที่ 11 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ “สุข สำราญ สงกรานต์ราชภัฏ” ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 ชั้น 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณาจารย์ผู้ที่เกษียณอายุราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ปัจจุบัน บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีแห่พระพุทธรูปจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ รอบมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์ สำนัก และสถาบัน จากนั้นเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย ต่อด้วยการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ถวายต้นผ้าป่าสามัคคีและจตุปัจจัยไทยธรรม แล้วจึงเป็นการแสดงชุด ลำเพลินสุขสำราญสงกรานต์ราชภัฏ โดย นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวอวยพร เนื่องในวันปีใหม่ไทย ปิดท้ายด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหารในมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นทางคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2562 อย่างอบอุ่นอิ่มบุญสงกรานต์

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นประจำทุกปี ซึ่งวันสงกรานต์ถือเป็นประเพณีที่คนไทยจะได้ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยมาแต่โบราณ โดยประชาชนส่วนใหญ่จะพร้อมใจกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในครอบครัวและชุมชน ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยได้เห็นถึงความสำคัญของประเพณีอันดีงามของไทย จึงจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย รวมถึงได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อันเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ส่งเสริมให้มีความรักความสามัคคีต่อกันและได้สนุกสนานรื่นเริงเนื่องในวันปีใหม่ไทย

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *