เชิญร่วมกิจกรรมค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3 ณ  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา


เชิญร่วมกิจกรรมค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3 ณ  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง    จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเป็นการทำกิจกรรมอาสาและเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอีกประการหนึ่ง โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้การช่วยเหลือสังคมและร่วมศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนนั้น ๆ ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์และมีจิตสาธารณะ อันจะทำให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการสร้างให้นักศึกษามีส่วนในการช่วยเหลือสังคมและท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย

โดยกิจกรรมครั้งนี้จะมีการทาสีห้องน้ำ ทำสวนหย่อมปลูกดอกไม้ ต้นไม้ภายในโรงเรียน ทำความสะอาดรอบโรงเรียน ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา  และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน  การทำดอกไม้จากผ้าขาวม้า  ขนมดอกจอก  ขนมดอกบัว  ทอเสื่อ กิจกรรมสันนทนาการสานสัมพันธ์และการบายศรีสู่ขวัญโดยนอนค้างพักแรม 2 คืน 3 วัน แล้วเดินทางกลับ

กำหนดการ

ค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2562

ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา               

 

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 

07.00-08.00 น.      รวมพลและลงทะเบียน ณ หัวลำโพง

08.00-09.30 น.      ออกเดินทางไปโรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา               

09.30-10.00 น.      จัดสัมภาระเข้าที่พัก ทำกิจธุระส่วนบุคคล

10.00-10.30 น.      พิธีเปิดค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3 อย่างเป็นทางการ

10.30-11.00 น.      แบ่งกลุ่มสำหรับทำกิจกรรม คัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม คิดเพลงและท่าเต้นประจำกลุ่ม

11.00-12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ที่บริเวณโรงอาหาร

13.00-16.00 น.      กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงเรียน   นัดหมาย และสรุปกิจกรรม

16.00-18.00          ทำกิจธุระส่วนบุคคล

18.00-19.00 น.      รับประทานอาหารเย็น

19.00-21.00 น.      กิจกรรมสันทนาการ / กิจกรรมรอบกองไฟ / จับพ่อฮักแม่ฮัก

21.00-21.30 น.      นัดหมายกิจกรรมในวันถัดไป  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 

05.00-05.30 น.      ทำกิจธุระส่วนบุคคล

05.30-06.30 น.      กิจกรรมออกกำลังกาย

07.00-08.00 น.      รับประทานอาหารเช้า

09.00-11.00 น.      กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ภาคเช้า)               

12.00-13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ที่บริเวณโรงอาหาร

14.00-16.00 น.       กิจกรรม  Walk Rally  สันทนาการ             

16.00-18.00 น.       ทำกิจธุระส่วนบุคคล

18.00-19.00 น.       รับประทานอาหารเย็น

19.00-21.00 น.       กิจกรรมโฮมพาแลง

21.00-21.30 น.       นัดหมายกิจกรรมในวันถัดไป  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 

05.00-05.30 น.      ทำกิจธุระส่วนบุคคล

05.30-06.30 น.      กิจกรรมออกกำลังกาย

07.00-09.00 น.      กิจกรรมตักบาตรเช้า บายศรีสู่ขวัญ รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

10.00-11.00 น.      พิธีเปิดค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3 / มอบเกียรติบัตร

12.00-13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ที่บริเวณโรงอาหาร

13.00 น.               เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *