นายสิทธิชัย ทวีโคตร นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้ารับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการประกาศรับสมัครนักศึกษาจากสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้ารับทุนจำนวนทั้ง 6 ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งเป็นทุนละ 60,000 บาท จำนวน 2 ทุน และทุนละ 10,000 บาท จำนวน 4 ทุน
ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นั้น ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ได้พิจารณาและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนดังกล่าว โดยในส่วนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้นได้รับทุนจำนวน 1 คน คือ 1. นายสิทธิชัย ทวีโคตร ชั้นปีที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 60,000 บาท เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
โดยมีพลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในการมอบทุนดังกล่าวให้กับนักศึกษาทั้ง 6 คน ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในช่วงเช้าของวันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 มา ณ โอกาสนี้ด้วยCr ภาพ : Phonlawat Suriram

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *