โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


กำหนดการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต

ณ อาคาร ๓๖.๐๒.๐๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เวลา  ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน ณ  อาคาร ๓๖.๐๒.๐๖

เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และนักศึกษาที่สนใจ

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  บรรยายการพัฒนาบัณฑิตหลังจบการศึกษาเพื่อเตรียมสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียน โดยวิทยากรคือ นางสาวอัญชลีพร  สิมศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองคู อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พิธีปิดโครงการ เป็นอันเสร็จพิธี

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *