แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา จำนวน60,000 บาท


ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการประกาศรับสมัครนักศึกษาจากสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้ารับทุนจำนวนทั้ง 6 ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งเป็นทุนละ 60,000 บาท จำนวน 2 ทุน และทุนละ 10,000 บาท จำนวน 4 ทุน ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นั้น ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนดังกล่าว โดยในส่วนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้นได้รับทุนจำนวน 1 คน คือ 1. นายสิทธิชัย ทวีโคตร ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 มา ณ โอกาสนี้ด้วย

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *