ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 8/2561


เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องสำนักงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 36 ห้อง 36.06.05 ได้มีการประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 8/2561โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญหลาย ๆ อย่างในการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เช่น การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เป็นหลักสูตร ๔ ปี, การจัดทำโครงการประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 และการสรุปโครงการ,
การพิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่     1/2561, และ การเขียน มคอ. 3 และเอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2561 โดยมีคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประุชมโดยพร้อมเพรียงกันจนถึงเวลา 15.40 น. โดยประมาณ จึงได้ปิดการประชุมในครั้งนี้

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *