สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษากำหนดจัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาวนาเบื้องต้น ณ วัดอิสาน ระหว่าง 7 – 9 ธันวาคม 2561


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา กำหนดจัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาวนาเบื้องต้น ณ วัดอิสาน ระหว่างวันที่ 7  –  9 ธันวาคม 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้เรียนรู้หลักการและแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความพร้อมของวุฒิภาวะด้านอื่น ๆ เรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสมในการดำเนินชีวิตประจำวัน

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *