แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา นางสาวกมลภัทร มาฆะเซ็นต์ ที่ได้รับรางวัลขวัญใจ world camera ในกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่าย Terminal 21 Korat ในหัวข้อ “โคราชบ้านฉัน ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง”


ตามที่ชมรมคนรักการถ่ายภาพโคราชร่วมกับศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย Terminal 21 Korat ในหัวข้อ “โคราชบ้านฉัน ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจถ่ายภาพทั่วไป ได้แสดงทักษะ ความสามารถจินตนาการในงานถ่ายภาพทีมีคุณค่า รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจถ่ายภาพ รักและเข้าใจในศิลปะการถ่ายภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจถ่ายภาพ ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ตอบแทนสังคมได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้นางสาวกมลภัทร มาฆะเซ็นต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับรางวัลขวัญใจ world camera ในกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาวกมลภัทร มาฆะเซ็นต์ที่ได้ร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย

ข้อมูลภาพจากเฟซบุ๊ก : Kamonphat Makasant

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 95.00% ( 2
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *