ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รับทุนบาลีศึกษาจากวัดสะแก (พระอารามหลวง) ประจำปี ๒๕๖๑


ตามที่วัดสะแก (พระอารามหลวง) ได้จัดงานกิจกรรมวันบุพการี ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น โดยกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแสดงออกถึงการกตัญญูรู้คุณและเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของบูรพาจารย์ในอดีต นอกจากนั้นยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรและนักศึกษาในระดับต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยในส่วนหนึ่งนั้นคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่านบาลีศึกษาในระดับประโยค ๑-๒ นั้นได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวด้วยจำนวน ๓ ทุน อันประกอบไปด้วย
๑. นายโยธิน มาหา
๒. นายชินวัชร นิลเนตร
๓. นายเอกพล สมการ
โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระโสภณปริยัติวิธาน เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดสะแก (พระอารามหลวง) เป็นผู้มอบทุนให้กับพระภิกษุสามเณรและนักศึกษาในระดับต่างๆ ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *