ราชบัณฑิตยสภา เชิญส่งผลงานเข้าประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนา เรื่อง กาลเทศะตามนัยพระพุทธศาสนา


ด้วยกองศิลปกรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง กาลเทศะตามนัยพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกฝังให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ได้เข้าใจและรู้จักคำสอนต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจให้รู้ผิดชอบ ชั่วดีและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในทำนองคลองธรรม ไม่ประพฤติตนเป็นปัญหาต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ เพื่อน สังคม ทั้งยังปลูกฝังค่านิยมที่ดีและถูกต้องแก่เด็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป

โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะนำสำนวนที่ชนะการประกวดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อขอรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และจัดพิมพ์เป็นหนังสือสำหรับพระราชทานในวันวิสาขบูชา ซึ่งลักษณะหนังสืออธิบายความให้เข้าใจง่าย เพื่อให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี อ่านเข้าใจ ความยาว 20-25 หน้า   ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล 5,000.-บาท, 3,000.-บาท และ 2,000.-บาท ตามลำดับ

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-356-0466-70 ต่อ 3020, 2047,3022 หรือดูรายละเอียดได้ที่ เวบไซต์ www.roying.go.th สามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 นี้

Download (PDF, Unknown)

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *