แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 จำนวน 23 คน


ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561  ซึ่งมีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุผู้ทีสอบผ่านเข้ารับราชการเมื่อช่วงวันที่ 18  – 19 สิงหาคม 2561 และมีการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ในส่วนของศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้น มีผู้ที่สามารถสอบผ่านภาค ก, ข และ ค จำนวน 23  คน และมีลำดับประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี 2561 ในจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้คือ
กศจ.ชัยภูมิ จำนวน 2 คน คือ 1. นางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย (99) และ 2. นางสาวจันทร์ธิมา ดงวัง (117)
กศจ.สระบุรี จำนวน 2 คน คือ 1. นายทวีศักดิ์ แก้วยงกต (13) และ 2. นายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก (32)
กศจ.ขอนแก่น จำนวน 1 คน คือ 1.นางสาวอัญชลีพร สิมศิริวัฒน์ (5)
กศจ.สมุทรปรากร จำนวน 3 คน คือ 1.นางสาวพรทิทย์ ทองน้อย (53) 2.นางสาวธวัลรัตน์ สำราญรื่น (278) และ 3. นายอุทิศ คงวงษ์ (280)
กศจ.ปราจีนบุรี จำนวน 1 คน คือ 1.นางสาววิไลพร เอี่ยมสุวรรณ (38)
กศจ.ปทุมธานี จำนวน 2 คน คือ 1. นางสาววรรณนภา ภูแข่งหมอก (35) และ 2. นางสาวศิรินทร์กาญจน์ เทพมาลี (100) 
กศจ.นนทบุรี จำนวน 1 คน คือ 1. นายพงษ์พัฒน์ โด้คำ (117)
กศจ.นครรราชสีมา จำนวน 10 คน  คือ ว่าที่ร้อยตรี 1. อนุชา อาจโยธา (28)  2. นางสาวศศิวิมล วงศ์ปัตษา (59)  3. นางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง  (69) 4.นางสาวสุวพัชร จีนกิ้ม (121)  5.นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ (172)  6. นายพีรพล เจริญกุล (193) 7.นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ (206)   8. นางสาวฟาลิฎา ทองมี (230)  9.นายสัตยา แก้วคำหอม (243)   และ 10. นายขวัญชัย คุ้มวงษา (271)
กศจ.หนองบัวลำภู จำนวน 1 คน คือ นายธนวัฒน์ ดงชมภู (57)

ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สามารถสอบติดขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ทุกๆคน ด้วยความยินดียิ่ง

Download (PDF, Unknown)

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *