สัมมนาครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา


เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้จัดสัมมนา ครั้งที่ 2 ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  ณ อาคาร 36 ห้อง 36.02.05 โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรและนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกสอนของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561  โดยกำหนดหัวข้อในการสัมมนา 4 ประเด็นก็คือ
1. วิจัยในชั้นเรียน
2. แผนการจัดการเรียนรู้
3. หลักสูตร
4. เนื้อหาวิชาที่สอนหรือที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา” ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ซึ่งนักศึกษได้เสนอปัญหาที่ไปพบเจอและแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไป  โดยมีประเด็นที่นักศึกษาเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้คือ ได้รับให้สอนรายวิชาไม่ตรงกับที่เรียน เด็กสมาธิสั้น เวลาไม่พอ ทำกิจกรรมเยอะจนสอนไม่ได้ตามแผน บางครั้งมีกิจกรรมทั้งอาทิตย์ บางครั้งทั้งเดือนก็มีกิจกรรมทั้งอาทิตย์ โดยนักศึกษาได้เสนอให้ทำงานให้เสร็จภายในชั่วโมง พยายามเก็บตัวชี้วัดในรายชั่วโมง ให้ได้สอนน้อย กิจกรรมเยอะส่วนมากจะตรงกันกับวันศุกร์ก็เลยมีปัญหา โรงเรียนมีกิจกรรมมาก  รายวิชาน่าเบื่อ พานักเรียนทำสื่อ เพื่อลดความน่าเบื่อ ก่อนที่จะสรุปและปิดสัมมนาในที่สุด

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติ่ม คลิ๊กที่นี้ 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *