แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561


ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามกำหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเข้าบรรจุโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 จำนวน 3 คน  ซึ่งประกอบไปด้วย
1. นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ ณ โรงเรียนบ้านลำทองหลาง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
2. นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ ณ โรงเรียนบ้านโคกระกา ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
3. นางสาววรกาญจน์ ถนอมสัตย์ ณ โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่ารุ่นที่ 2  จำนวนทั้ง 3 คนดั่งกล่าวของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามกำหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561  ด้วยความยินดียิ่ง

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *