กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กันยายน 2561


กำหนดจัดสัมมนา ครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู โดยกำหนดจัดสัมมนา ณ อาคาร 36 ห้อง 36.02.05 วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกสอนของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา โดยกำหนดหัวข้อในการสัมมนาใน 4 หัวข้อต่อไปนี้คือ

1. วิจัยในชั้นเรียน
2. แผนการจัดการเรียนรู้
3. หลักสูตร
4. เนื้อหาวิชาที่สอนหรือที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 

โดยกำหนดให้นักศึกษาทุกคนเสนอปัญหา แนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาทั้ง 4 หัวข้อที่กำหนด

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *