กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561


กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา โดยกำหนดใช้ห้อง 36.07.11 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกรรมการ และ อาจารย์สุเกษม  อิงคนินันท์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกรรมการ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *