ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 ชั้นปีที่ 2-3 จำนวน 12 คน


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 โดยแบ่งเป็นชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 อีก จำนวน 6 คน รวมแล้วเป็น 12 คน ที่สามารถสอบผ่านโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 คน ซึ่งประกอบไปด้วย
1. นายเอกพล สมการ
2. นางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน
3. นางสาวเพชรไพลิน มานา
4. นางสาวจริยา พันธ์ไธสง
5. นายธนากร ปาเส
6. นางสาวรัตนา ชาติโคกสูง
และชั้นปีที่ 2 จำนวน 6 คน ซึ่งประกอบไปด้วย
1. นางสาววรัญญา แว่นไธสง
2. นายปริญญา ปิณะโต
3. นางสาวนฤมล สิทธิผล
4. นางสาวฐาประณีย์ ศรีโคตร
5. นางสาวอรัญญา ขาวพา
6. นางสาวปรีญานัฐ เทียมไธสง
ในโอกาสนี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในสาขาวิชาที่สามารถสอบผ่านข้อเขียน เพื่อรอสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 ดังกล่าวด้วยเป็นอย่างยิ่ง

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *