การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561


การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเภทการสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561  วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม 70 ปี โดยมีอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี และอาจารย์เพ็ญสุดา จิโนการ เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา การคัดเลือกประเภทการสอบคัดเลือกทั่วไป  ประจำปีการศึกษา 2561  มีผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทั้งหมด 23 คน มาสัมภาษณ์ 7 คน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *