ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑


เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องสำนักงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 36 ห้อง 36.06.05 ได้มีการประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 3/2561โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญหลายๆ อย่างในการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เช่น พิจารณาการจัดภาระงานและการรับผิดชอบรายวิชาของคณาจารย์ในหลักสูตร
พิจารณาการจัดทำ มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 และการกรอกข้อมูลประกันคุณภาพลง CHE QA และการรับการตรวจประกันคุณภาพในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้น ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *