ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่านโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 ชั้นปีที่ 4-5 จำนวน 7 คน


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่านโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 จำนวน 7 คน โดยแบ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 จำนวน 4 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 อีก จำนวน 3 คน รวมแล้วเป็น 7 คน ที่สามารถสอบผ่านโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วยศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 จำนวน 4 คน คือ
1. นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ สพป.นม. เขต 4
2. นางสาวแสงเดือน ปลั่งกลาง สพป.นม. เขต 1
3. นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์  สพป.บร. เขต 1
4. นางสาววรกาญจน์ ถนอมสัตย์ สพป.ชย. เขต 1
นอกจากนั้นแล้วยังมีนักศึกษารุ่นที่ 3 ที่กำลังเรียนชั้นปีที่ 5 อีกจำนวน 3 คน คือ
1. นายฤกษ์ดี แก้วน้อย  สพม. 30 ชัยภูมิ
2. นายปฏิธาน คณานุรักษ์  สพป.นม. เขต 4
3. นางสาวจันทนิภา จันทร์อาจ  สพป.ชย. เขต 1
ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สามารถสอบผ่านโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 ด้วยความยินดียิ่ง

     

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *