คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้เข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษา ครั้งที่๑ : ตะวันตกพบตะวันออก


คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้เข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษา ครั้งที่ : ตะวันตกพบตะวันออก โดยกิจกรรมดังกล่าวนายมานิตย์ อรรคชาติ นายวุฒิไกร ไชยมาลี และนายบัญญัติ อนนท์จารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้นำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *